Biografia kandydata

Marcin Sypniewski

Kandydat KWW CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL na Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Marcin Sypniewski

Kandydat KWW CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL na Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Jestem prawnikiem, mam 39 lat. Ukończyłem renomowaną bydgoską „Jedynkę” oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Po studiach przebyłem staż w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, w Wydziale Zamówień Publicznych. Wykładałem przedmioty prawnicze w bydgoskich szkołach. Od 2006 roku prowadzę działalność gospodarczą w branży prawnej – początkowo specjalizowałem się w prawie przetargowym, a od 10 lat jestem wspólnikiem ogólnopolskich spółek specjalizujących się w pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. W latach 2007 – 2011 byłem członkiem Rady Nadzorczej ADM Sp. z o.o.

Wraz z rodzicami w wieku przedszkolnym przeprowadziłem się z bydgoskiego Błonia na Miedzyń, gdzie dorastałem. Po studiach zamieszkałem w bloku na Górzyskowie, obecnie mieszkam na peryferiach naszej metropolii. Siedziby moich firm znajdują się w Śródmieściu oraz na Okolu.

Jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Moje zainteresowania to sport, historia oraz fantastyka.

Cechuje mnie optymizm, wiara we własne siły oraz determinacja w dążeniu do celu. Nigdy się nie poddaję i walczę do samego końca.

W polityce ważna dla mnie jest uczciwość i dotrzymywanie słowa. Od kilkunastu lat prowadzę działalność społeczno-polityczną. W 2014 roku kandydowałem na Prezydenta Miasta Bydgoszczy otrzymując ponad 4 tysiące głosów. W 2015 roku kandydowałem w wyborach do Sejmu otrzymując około 10 tysięcy głosów.

Chcę Bydgoszczy wielkiej i nowoczesnej. Wierzę, że ponadpartyjna drużyna Czasu Bydgoszczy w oderwaniu od ogólnopolskich kłótni i sporów zapewni naszemu Miastu dynamiczny rozwój, a mieszkańcom radosny spokój. Jako Prezydent Miasta Bydgoszczy skrócę czas inwestycji i remontów, wypowiem wojnę wandalom i chuliganom, skrócę kolejki do lekarzy oraz zbuduję duże, darmowe parkingi dla pacjentów szpitali i ich rodzin.