Kandydaci do Rady Miasta Bydgoszczy

Komitet Wyborczy Wyborców CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL

I Okręg Wyborczy
Ewa Małgorzata Dopierała

– wieloletnia działaczka społeczna, położna oraz honorowy dawca krwi. Udzielam się w pracy społecznej włączając się w pracę Rady Osiedla Okole. Jako radna zajmę się problemami zrównoważonego transportu, bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Do priorytetów swojego działania zaliczam. Kąpielisko miejskie w Smukale oraz  rozbudowa ulicy Nakielskiej.

Andrzej Piotr Bogusławski

– kierowca zawodowy, były szef Ratownictwa Drogowego w województwie Kujawsko – Pomorskim. Wieloletni działacz społeczny, a obecnie członek Rady Osiedla Okole. W życiu cenię uczciwość i pracowitość. W radzie miasta zajmę się gospodarką przestrzenną, infrastrukturą drogową. Moja ambicją jest stworzenie sieci szkoleniowych podstaw ratownictwa medycznego.

Michał Wojciech Grossman

– motorniczy w miejskich zakładach komunikacyjnych, instruktor nauki jazdy oraz radny Osiedla Okole. Udzielam się społecznie w kilku bydgoskich stowarzyszeniach. Jako radny zajmę się problemami komunikacji miejskiej, rozwojem infrastruktury. Jednym z moich ambitnych planów jest budowa linii tramwajowej na Błonie i Szwederowo.

Rafał Mariusz Kortas

– przedsiębiorca, były piłkarz. Chcę mieć realny wpływ na kluczowe decyzje dotyczące naszego miasta. Mieszkańcy potrzebują ambitnych radnych, którzy rozumieją potrzeby lokalnych społeczności. Interesuję się sprawami społecznymi, motoryzacją i sportem.

Hanna Kowalewska

– przedsiębiorca, właścicielka sieci sklepów spożywczych, działaczka społeczna współpracująca z Radą Osiedla Okole. Jako radna zajmę się w pierwszej kolejności zdewastowanymi pustostanami, aby zostały wyremontowane i oddane do użytku. Chcę, aby wreszcie projekty obywatelskie były realizowane wedle potrzeb mieszkańców.

Kamila Nawrocka

– pedagog przedszkolny, wychowawca grupy. W Radzie Miasta zajmę się sprawami oświaty w szczególności żłobkami oraz przedszkolami. W życiu jest dla mnie ważna rodzina oraz pewne wartości. Interesuję się gastronomią, literaturą fantasty. Uwielbiam jeżdzić na łyżwach.

Bartłomiej Pietrzak

– student UKW w Bydgoszcz, operator maszyn, a takze ratownik wodny na jednym z basenów. Pracując w Niemczach zauważyłem wiele rozwiazań, które poprawiają komfort życia mieskzańców. Jako radny chę byc reprezentantem młodego pokolenia w którym drzemie ogromny potencjał.

II Okręg Wyborczy
Leszek Kazimierz Jagielski

– technik eksplatacji samolotów odrzutowych, były lotnik oraz działacz społeczny. Jako radny chciałbym mieć realny wpływ na rozwój Bydgoszczy. Z racji swojego wykształcenia i zainteresowań chcę uczestniczyć w pracach komisji rodziny i polityki społecznej, kultury i nauki oraz budżetu i polityki finansowej.

Katarzyna Fojuth

– absolwentka UKW w Bydgoszczy oraz UMK w Toruniu. Od lat jestem związana z życiem kulturalnym naszego miasta. Jako prezes Fundacji Przedmieście Róży. Chcę być radną, ponieważ bliskie są mi sprawy miejskie. Uwielbiam czytać książki oraz jeździć na rolkach. Dla Bydgoszczy najważniejsza jest uczciwość i transparentność.

Grzegorz Ciechanowski

– kierowca autobusu, absolwent UKW w Bydgoszczy, działacz społeczny. Moim celem w tych wyborach jest zdobycie mandatu radnego oraz podejmowanie takich decyzji dla miasta, aby młodzi ludzie chcieli pozostać w Bydgoszczy. Chcę uczynić Bydgoszcz miastem bogatym i rozpoznawalnym. W radzie miasta chcę zając się sprawami komunikacyjnymi oraz nowymi rozwiązaniami drogowymi.

Marcin Leszek Cymbaluk

– informatyk, przedsiębiorca, społecznik. Uważam, że należy skończyć z bezmyślnym trwonieniem publicznych pieniędzy, czas na inwestycje, które będą skonsultowane z mieszkańcami. Jako radny chcę zająć się infrastrukturą drogową oraz utwardzeniem dróg gruntowych, które stały się bolączką mieszkańców dzielnic peryferyjnych.

Patrycja Jędrzejewska

– aktywistka społeczna. Chcę pomagać oraz wsłuchiwać się w głos mieszkańców, którzy dzielą się ze mną swoim problemami. Jako radna zajmę się problemami lokali mieszkaniowych oraz mieszkańców ADM w Bydgoszczy.

Teresa Szczupacka

– aktywna emerytka i społeczniczka. Od wielu lat członkini Rady Osiedla Bartodzieje działającej przy Spółdzielni Mieszkaniowej Zjednoczeni w Bydgoszczy. Jako radna zajmę się sprawami kulturalnymi polegającymi na łączeniu pokoleń ludzi młodszych i starszych. Uważam, ze należy wspierać organizacje młodzieżowe oraz inicjatywy społeczne.

Rafał Poreda

– motorniczy tramwaju miejskiego. Chce zostać radnym, aby służyć mieszkańcom Bydgoszczy. W Radzie Miasta zajmę się komunikacją miejską, drogami osiedlowymi oraz rozbudową sieci ścieżek rowerowych.

III Okręg Wyborczy
Adam Marian Bujny

– ekonomista, księgowy, przedsiębiorca oraz działacz społeczny. Współwłaściciel jednego z najsłynniejszych muzeów w Europie. Od zawsze staram się zmieniać otaczającą rzeczywistość zaczynając od siebie. Prowadzę eventy dla dzieci i dorosłych, biorę udział w wielu akcjach społecznych i charytatywnych. W radzie miasta zajmę się turystyką oraz promocją miasta.

Roksana Andrzejewska

– studentka UTP, działaczka społeczna. Moim ambitnym celem jest zmiana sposobu myślenia i postrzegania Bydgoszczy przez ludzie młodych. Chcę, aby młodzi ludzie nie uciekali z Bydgoszczy w poszukiwani pracy i dalszych perspektyw rozwoju. Jako radna zajmę się zagospodarowaniem terenów nad Wisłą, organizacją imprez dla całych rodzin, które wypromują tereny nadwiślańskie, które powinny być wizytówką naszego miasta.

Emilia Adamowicz

– pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny. W mojej ocenie w Bydgoszczy brakuje oferty dla rodzin z małymi dziećmi. Należy doposażyć place zabaw o urządzenia przeznaczone również dla dzieci niepełnosprawnych. Jestem przedstawicielką nowego pokolenia w polityce, które jest otwarte na nowe [omysły oraz zdeterminowane do działania.

Rafał Bagrowski

– absolwent stosunków międzynarodowych na UKW w Bydgoszczy. Jako żak pełniłem funkcję m.in. Wiceprzewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich oraz Przewodniczącego Samorządu Studenckiego UKW w Bydgoszczy. Udzielam się społecznie od najmłodszych lat. Jako radny chcę wykorzystać swoje doświadczenie pracując w komisjach sportu, turystyki oraz promocji miasta. Moim zdaniem dla Bydgoszczy najważniejsze jest zjednoczone społeczeństwo.

Krzysztof Borowicz
Jarosław Rychlicki

– przedsiębiorca, promotor pro wolnościowych i wolnorynkowych idei. Chcę współtworzyć bogatą i wolnościowa Bydgoszcz jako miasta dającego swobodę gospodarczą, niskie podatki oraz nowoczesne rozwiązania przyciągające inwestorów. Jako radny zajmę się ograniczeniem niepotrzebnych wydatków oraz rosnącego zadłużenia. W wolnym czasie zajmuję się odtwarzaniem historii.

Sonia Siuchnińska

– pedagog, nauczyciel wspomagający w przedszkolu, a także działaczka społeczna. Moją pasją jest fotografia sport i psychologia. Jako radna zajmę się największymi problemami Fordonu podejmując współpracę nie tylko za radnymi Rady Miasta, ale również organizacjami pozarządowymi. W mojej ocenie dla Bydgoszczy najważniejsze jest, aby kwitła kulturalnie i była doceniana w kraju i za granicą.

Tomasz Żakowicz

– magister, inżynier ochrony środowiska, działacz społeczny. Jestem lokalnym patriotą, dlatego chcę służyć miastu w taki sposób, aby Bydgoszcz była rozwijającym się, nowoczesnym i pięknym miastem. W Radzie Miasta skupię się na bydgoskiej młodzieży, zapewniając im więcej zajęć i miejsc dających alternatywę dla spędzania czasu przed ekranem telefonu, czy komputera. Będę zabiegał o to, aby dzielnica Fordon nie była więcej marginalizowana.

IV Okręg Wyborczy
Sewery Jan Stadnicki

– Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Działam społecznie od 2013 roku w Bydgoszczy. Aktualnie jestem Głównym Specjalistą ds. Technicznych w firmie związanej z logistyką paliw. W Radzie Miasta zajmę się poprawą infrastruktury oraz poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Interesuje się sportem oraz książkami historycznymi.

Marek Andrzej Grabowicz

– Jestem oficerem policji, ukończyłem Akademię Techniczo-Rolniczą. Działam w Radzie Osiedla Górzyskowo i Stowarzyszeniu Górzyskowo. Jako radny zajmę się poprawą atrakcyjności turystycznej Bydgoszczy. Interesuję się fotografią oraz historią naszego miasta.

Beata Maria Płaczkiewicz

– absolwentka UKW. Pracowałam w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie pełnię funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym, oraz działam w krajowym forum samorządowym. W radzie miasta zajmę się korzystnym rozwojem miasta i dzielnicy Szwederowo, będę działać na rzecz mieszkańców. Interesuje mnie praca społeczna oraz ciekawa lektura.

Anna Ewa Adamska

– Jestem Technikiem Ekonomistą. Jako radna zajmę się sprawami socjalnymi rodzin, polityką prorodzinną, udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Jedną z moich
pasji jest odkrywanie zapomnianych przez ludzi miejsc na nowo, oraz czytanie Thrillerów.

Krzysztof Ferdynand Jauer

– działacz społeczny, sędzia sportowy oraz członek PZPN. Ochraniałem audiencje Papieża Jana Pawła II w 1997 roku oraz siedmiu Prezydentów Państw podczas wizyty w 1999 roku. Lubię podróżować oraz rozmawiać z ludźmi. Moją ogromną siłą są kontakty z młodymi ludźmi, którzy pomagają mi zrozumieć dzisiejsze nowinki technologiczne. W Radzie Miasta zajmę się sportem oraz aktywizacją seniorów.

Dorota Szwagrzyk

– Prowadzę biuro rachunkowe, z wykształcenia jestem Technikiem Ekonomistą. W radzie miasta zajmę się stworzeniem miejsc do spędzania czasu wolnego oraz zagospodarowaniem części nabrzeża Wisły. Interesuje się psychologią i medycyną zintegrowaną.

Tomasz Mariusz Szymanowski

– Ukończyłem socjologię na UMK, obecnie pracuje w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jako kurator zawodowy. W radzie miasta zajmę się pomocą bezdomnym oraz bezpieczeństwu na drogach miasta. Interesuję się sprawami społeczno-politycznymi oraz naukami ścisłymi.

V Okręg Wyborczy
Damian Jan Gastoł

– działacz społeczny, absolwent WSB w Bydgoszczy, zapalony motocyklista oraz fan strategicznych gier planszowych. W radzie miasta zajmę się strategią rozwoju, budżetem miasta oraz bezpieczeństwem pieszych i kierowców. W życiu cenię sobie takie wartości jak uczciwość, poświęcenie dla innych oraz wolność.

Regina Marzanna Tomaszewska

– magister politologii, specjalista ds. szacowania i wyceny nieruchomości. Kandyduję do Rady Miasta Bydgoszczy, ponieważ mam dość ciągłych kłótni między głównymi partiami politycznymi. Jako radna zajmę się sprawami polityki rodzinnej, społecznej oraz komisją turystyki i sportu. W życiu cenię pracowitość, uczciwość oraz wytrwałość w dążeniu do celu.

Tadeusz Bosman Krzyżanowski

– wieloletni działacz społeczny, członek rady pożytku publicznego, przewodniczący świetlicy integracyjnej. Jestem Romem, byłem często dyskryminowany, dlatego wiem w jaki sposób pomóc ludziom zmagającym się z tego typu problemami.

Marek Jankowski

– technik elektronik, działacz społeczny. Jako radny zajmę się stworzeniem fundacji na rzecz budowy tarasu widokowego na terenie Wzgórza Wolności. Jednym z moich ambitnych planów jest stworzenie parku rekreacyjnego oraz utworzenie strefy sportowej dla osób niepełnosprawnych.

Krystyna Zofia Klatecka

– magister teologii, wieloletnia działaczka społeczna, członkini Rady Osiedla Wzgórze Wolności. Jestem założycielką stowarzyszenia Wspólnota Duchowa ‘’Iskierki’’ oraz Domu Serca. Wierzę w ludzi i dostrzegam w moich to, co najlepsze. Jako radna zajmę się polityką senioralną oraz podnoszeniem godności ludzi ubogich.

Ewa Rodewald

– nauczyciel nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, koordynator ‘’Klubu Przedszkolaka’’ przy MDK nr. 4 w Bydgoszczy. Wieloletnia radna Rady Osiedla Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto. Jako radna chciałabym się poświęcić obszarowi kultury, nauki oraz edukacji i wsparciu osób niepełnosprawnych.

Olaf Szala

– socjolog, specjalista branży IT. Jestem osobą niepełnosprawną, która każdego dnia pokazuje innym, jak przezwyciężać swoje słabości. Jako radny chcę działać ponad wszystkimi podziałami, aby budować silną pozycję Bydgoszczy i być blisko mieszkańców.

VI Okręg Wyborczy
Stanisław Edmund Mrówka

– Mój zawód to Technik chemik, od ponad 20 lat działam w samorządzie lokalnym oraz w związkach zawodowych. Wspieram w działaniu placówki oświatowe na osiedlach oraz współpracuję z klubem seniora DK Modraczek. W radzie miasta chcę podejmować działania na rzecz lokalnej społeczności i wspierać inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju naszego miasta. Interesuję się sportem, szczególnie siatkówką oraz poznawaniem urokliwych zakątków naszego kraju.

Violetta Dorota Spruta

– Jestem magistrem pielęgniarstwa, pracuje w zawodzie od 32 lat. Jako radna zajmę się ochroną środowiska i poprawieniem warunków w służbie zdrowia poprzez likwidację kolejek do lekarzy oraz utworzeniem miejsc spotkań dla seniorów. Moim zainteresowaniami jest kulturoznawstwo i medycyna.

Dariusz Robert Erdmann

– Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu różnymi podmiotami. Dla Bydgoszczan chcę dać nowe miejsca pracy, zlikwidować smog oraz poprawić byt osób starszych i niepełnosprawnych, dlatego w radzie miasta chcę pracować w w komisji gospodarki, ochrony środowiska i spraw społecznych. Zależy mi na wzroście inwestycji w mieście, dla aktywnych rozbudować trzeba nowe ścieżki rowerowe, a dla seniorów i osób niepełnosprawnych niskie krawężniki dla łatwiejszego przemieszczania się. Uczciwość, kreatywność, tolerancyjność- to moje wartości. Bydgoszcz potrzebuje nowych miejsc pracy.

Maciej Nikodem Lenc

– Z wykształcenia jestem elektronikiem, aktualnie prowadzę firma, która zajmuje się organizacją konferencji, wydarzeń. Jestem managerem klubu sportowego Calisthenics Academy, organizuję imprezy sportowe. W radzie miasta zajmę się budową obiektów do amatorskiego uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Interesuję się sportem oraz biznesem.

Dariusz Liss

– Ukończyłem studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego. Byłem oficerem policji na stanowisku komendanta. Jako rady zajmę się bezpieczeństwem, porządkiem publicznym oraz wspieraniem samorządności obywatelskich. Interesuję się ratownictwem medycznym oraz ratownictwem taktycznym pola walki. Uprawiam różne dyscypliny sportu.

Anna Maria Nowowiejska

– Jestem magistrem filologii polskiej obecnie pracuje jako nauczyciel. Jako radna zajmę się wsparciem szkolnictwa na osiedlu Wyżyny oraz pomogę przedsiębiorcom. Interesuje się teatrem oraz poezją.

Justyna Rusowicz

ukończyłam studia na UTP z tytułem magistra inżyniera oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości oraz kadr i płac. Od wielu lat pracuję w firmie państwowej na rzecz polskiego rolnictwa. Jestem osobą zaangażowaną społecznie. W Radzie Miasta zajmie się szeroko pojętą polityką pro rodzinną, a także sprawami kobiet i osób niepełnosprawnych. Będę dążyć do wzmocnienia społecznej aktywności mieszkańców Wyżyn, Kaspuścisk oraz Łęgnowa.